P4C nedir?

Düşünüyorum ama gerçekten var mıyım?

Photo by Garon Piceli on Pexels.com

İnandığım düşünceler saf bana mı ait? Yoksa annemden babamdan; arkadaşlarımdan; izlediğim filmden mi edinmişim onları? Benim düşüncem tam olarak ne? Hayat görüşümü; anlam arayışımı hangi temeller üzerine kuruyorum?

İşte düşünce üzerine düşünme anlamına da gelen “felsefe”, beni kendi düşüncem üzerine düşündürtüyor. P4C çemberinde bir fikir o kadar güzel 360 derece soruşturuluyor ki çoğu zaman çukura düşüyorum. Savunduğum düşünce farklı açılardan bakınca, savunulmaz hale geliyor.. Bazen de düşüncem, başkalarına fikir veriyor ve onların düşüncelerinin yerli yerine oturmasını sağlıyor.

Özgürlük gerçekten, herkesin söylediği gibi güzel bir şey mi? Yalanın beyazı, pembesi olabilir mi? Neden iyi davranmalıyım? İnsan doğanın efendisi midir? “Çocuk” ne için var? Bireysel mutluluk mu toplumsal mutluluk mu daha önemli? Erkekler gerçekten ağlamamalı mı?

Özgürlük, adalet, iyilik, kötülük, doğruluk, toplumsal cinsiyet, estetik, mutluluk….

Bir çok kavramı derinlemesine konuşuyoruz P4C soruşturmalarımızda. Yetişkinler olarak mevcut düşüncelerimizi gözden geçirip ince ayar yapıyoruz. Davranışlarımızın temeli olan inançlarımızı sağlam temellere oturtma egzersizi bunlar. Bir kendini bilme yolculuğu.. Çok keyifli.. Derin çukurları olduğu gibi, dalgalarda sörfü de çok coşkulu.

Çocuklar ise çok daha fazlasını kazanıyorlar P4C ile… Kendilerini ifade etmeyi; başka düşünceleri saygı ile dinlemeyi; gerekirse düşüncesini değiştirebilme açıklığını.. Kavramları tanıyorlar. Bence en önemlisi ise bazı kavramları içselleştirerek öğreniyorlar, çünkü her boyutuyla soruşturuyorlar. Adalet gibi, doğruluk gibi, iyilik gibi..

İşte tam da bu yüzden P4C uygulamalarını, geleceğin adil; erdemli toplumlarını oluşturmak için çok çok önemli buluyorum. Ne ekersek onu biçeriz. Biz çocuklarımıza, yarının büyüklerine iyiyi; güzeli; saygıyı; adaleti etkili bir şekilde öğretelim. Pusulaları olacak bu güzel değerleri yüreklerine yerleştirelim. Güzel geleceğin inşasında rol alalım. Geçmişten geleceğe bir köprü vazifesini üstlenmişken bu hayatta, hayata katkı sağlayarak var olalım.